More Than Words og GDPR – Persondataforordningen af 25. maj 2018

Generelt anvender vi person-, leverandør- og kundeoplysninger (f.eks. navn, adresse og mailadresse) for at kunne opfylde vores aftaler med dig.

Oplysninger på kunder

For eksempel når vi skal sende tilbud på opgaver, drøfte detaljer omkring opgaver, aflevere oversættelses- eller korrekturopgaver samt fakturere for udført arbejde.

Oplysninger på leverandører

For eksempel når vi skal uddelegere opgaver, drøfte detaljer i projekterne samt betale leverandørerne for udført arbejde.

I More Than Words overholdes Persondataforordningen af 25. maj 2018.

Person-, leverandør- og kundeoplysninger opbevares på min personlige harddisk, hvortil jeg alene har adgang som eneste medarbejder i og indehaver af More Than Words.

Back up varetages af 1stLevel ApS. Der henvises til indgået Databehandleraftale mellem 1stLevel og More Than Words.

Personfølsomme oplysninger

Når vi en sjælden gang udfører oversættelse for en privatkunde, hvor opgaven indeholder personfølsomme data, slettes al korrespondance i mailsystemet (ind- og udbakke og mappen ”slettet post”) umiddelbart efter opgaveafslutning, og vi opbevarer IKKE kopi af materialet på harddisk eller andre steder.

Eventuelle freelance oversættere eller korrekturlæsere, som har været involveret i en sådan opgave, anmodes ligeledes omgående efter opgaveafslutning om at slette alle dokumenter og korrespondance vedrørende opgaven og bekræfte, at dette er sket.