More Than Words tilbyder sprogrevision, hvor vi fjerner og omskriver uhensigtsmæssige formuleringer, der kan give anledning til misforståelser og uklarheder.

Vi kan forenkle og forkorte sætninger, så disse ikke virker knudrede, for lange eller decideret meningsforstyrrende. Vi kan omformulere en tekst, så sætningskonstruktionerne giver mere mening og fremstår klarere og tydeligere.

I en sproglig revision indgår også, at vi finpudser ordvalg, tone og stil i forhold til målgruppen, og vi sikrer konsekvens i brugen af begreber og faktuelle oplysninger.

Vi returnerer dit materiale med tydelig markering af de ændringer, vi har foretaget, så du har let adgang til at gennemgå rettelser og ændringsforslag/kommentarer.